Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

IoT

 

Rakennamme olosuhde- ja paikkatietoa hyödyntäviä asiakastapauskohtaisia Internet of Things-ratkaisuja. 

Mietitkö IoT:en liittyen mahdollisesti näitä kysymyksiä?

 • Aihe kiinnostaa kovasti, muttemme oikein tiedä miten sillä tekisimme parempaa bisnestä ja kuinka asioita toteuttaa käytännössä
 • Käyttöympäristömme olosuhteiden vuoksi laitteistojen/softan tulisi olla mahdollisimman kestävää ja toimintavarmaa
 • Liiketoimintamme jatkuvasta muutoksesta johtuen arvostamme IoT-järjestelmässä vaivatonta muokattavuutta

  

Palvelun sisältöä:

 • IoT-hyödyntämistapojen monipuolinen ideointi
 • Liiketoiminnallinen hyötypotentiaaliarvio ja investointilaskelmat
 • Tekninen speksaus: laitteistot, ohjelmistot, käyttöliittymät, toiminnallinen kuvaus
 • Keskeisten toiminnallisuuksien Proof-of-Consept-testaus Tehdaskehityksen laitteistolla
 • Em asioiden dokumentointi   
 • Laajemman järjestelmätoteutuksen projektiapu

  

Laitteiston ominaisuuksia:

 • Antureilla mitattavia asioita: lämpötila, ilmanpaine, ilmankosteus, valaistus, magneettisuus (Hall), kiihtyvyys, etäisyys (ToF), etäisyys toisiin antureihin, GPS-paikannus, kallistuminen/orientaatio (gyroskooppi), liiketunnistus (PIR)
 • Langattomien antureiden pitkä kantomatka, alhainen virrankulutus, hyvä olosuhdekestävyys teollisuuskäytössä mm IP65 
 • Anturien tuottaman datan siirto pilvipalveluun ja visualisointi/jalostus web-pohjaiseen käyttöliittymään

  

Esimerkkejä IoT:n liiketoimintamahdollisuuksista

 

Case: Jäteastioiden tyhjentämisen ajoittaminen

Ongelman kuvaus: Jätekeräysastiat ovat tyhjennettäessä monesti joko liian vajaita tai liian täysiä. Asiakkaat inhoavat ylitäyttyneitä astioita ja roskakuskille tulee tarpeetonta työtä vajaiden astioiden kiertämisestä. 

 

Ratkaisun kuvaus: Jäteastioihin liitetään etäisyyden mittaussensori, jonka tuottaman datan avulla jätehuoltoyhtiö seuraa astioiden tyhjennystarvetta tuntiperusteisesti. Jätekeräysauton kuljetusreitti optimoidaan päiväkohtaisesti tyhjennystarpeessa olevien astioiden kautta huomioiden kuljetuksen reittikustannukset. Lopputuloksena jäteastiat eivät pääse ylitäyttymään ja jätehuoltoyhtiön ei tarvitse ajella liian vajaiden astioiden kautta. 

 

Case: Liikuteltavan hoitolaitteiston sisätilapaikannus sairaalassa

Ongelman kuvaus: Arvokasta hoitolaitetta tarvitaan sairaalan eri kerroksissa ja osastoilla potilastilanteen mukaisesti. Laitteen sijainti muuttuu päivän aikana useita kertoja ja sitä tarvitaan monesti kiireellisesti, jolloin etsimiseen käytetty aika saattaa myöhästyttää hoitoa ja sitä kautta vaarantaa potilasturvallisuutta. 

 

Ratkaisun kuvaus: Hoitolaitteeseen ja sairaalassa sen käyttöpisteisiin asennetaan anturit, jotka mittaavat etäisyyttä toisiinsa. Järjestelmästä nähdään reaaliaikaisesti, mikäli hoitolaite on lähellä jotain sen tyypillistä käyttöpaikkaa ja missä se on ollut viimeksi. Hoitolaitteen etsimiseen käytetty aika vähenee, mikä mahdollistaa nopeamman hoidon aloituksen kiiretilanteessa ja parantaa laitteen käyttöastetta. 

 

Case: Tomaattien viljely kasvihuoneessa talviaikaan

Ongelman kuvaus: Tehokas tomaattiviljely tarvitsee paitsi oikeanlaisen ravinnon, mutta myös optimaaliset ilmasto-olosuhteet. Talviaikaan olosuhteiden pitäminen stabiilina tuottaa omat haasteensa ja poikkeaminen optimiarvoista paitsi heikentää satoa, mutta myös lisää energia- ja vesikulutusta. 

 

Ratkaisun kuvaus: Kasvihuoneeseen asennetaan verkosto langattomia monimuuttuja-antureita, joilla saadaan täsmällistä tietoa kunkin alueen lämpötilasta, ilmankosteudesta ja valaistuksesta. Saatavien tietojen perusteella optimoidaan aluekohtaisesti kiinteistötekniikan säätöjä ja saadaan reagoitua nopeasti hälytysjärjestelmän avulla olosuhteissa tapahtuviin poikkeamiin. 

 

Case: Laivamoottorin kuljettaminen tehtaalta telakalle

Ongelman kuvaus: Arvokkaan laivamoottorin kuljetus tehtaalta telakalle sisältää monia riskitekijöitä paitsi aikataulullisesti, mutta myös tuotelaadun säilymisen suhteen. Moottori ei saisi vaurioitua ja sen tulee saapua telakalle hyvin tarkkana ajankohtana. 

 

Ratkaisun kuvaus: Moottoriin asennetaan tehtaalla seurantalaite, joka mittaa sijaintia ja tunnistaa laitteen mahdollisen kaatumisen. Kuljetusreitille ohjelmoidaan kauttakulkupisteitä, joiden saavuttamisesta saadaan ilmoitukset. Moottorin mahdollinen kaatuminen tunnistetaan kallistusanturille määritellyn raja-arvon ylittymisestä.  

 

Case: Kiinteistöjen kosteusvaurioiden mittaus ja korjaus

Ongelman kuvaus: Kosteusvaurioprojektikohteiden yksilöllisyydestä johtuen niiden analysointi ja korjaustoimenpiteet vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti. Kosteusmittaukset ja tulosten seuranta on tehty kohteissa käyntien yhteydessä manuaalisesti mitaten ja lukemat kirjaten, mikä vie paljon aikaa, saatava datan määrä on vähäinen sekä laatu vaihteleva. 

 

Ratkaisun kuvaus: Rakennetaan urakointiyhtiölle kosteuden, lämpötilan ja ilmanpaineen monitorointijärjestelmä, jonka he voivat vaivattomasti  itse sovittaa kunkin projektikohteen yksilöllisiä mittaustarpeita vastaavaksi. Anturit asennetaan työmaakohteessa ensin olosuhteiden tarkkailua varten korjaussuunnitelman tekemiseksi. Myöhemmin anturit koodataan uudestaan valvomaan puretun alueen kuivumisen edistymistä ja lopuksi seuraamaan korjaustöiden jälkeistä tilanteen kehittymistä.